Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 16 Chỉ Dẫn: Hãy đến đây

Từ vựng

Xin chờ một lát
Só um momento
Đợi ở đây
Espere aqui
Theo tôi
Venha comigo
Cô ấy sẽ giúp bạn
Ela vai ajudar você
Mời vào
Pode entrar
Ngồi xuống
Sente-se
Đến đây
Venha aqui
Chỉ cho tôi
Me mostre