Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 7 Bắt đầu: Tôi là

Từ vựng

Tôi
Eu sou
É
E
Bởi vì
Porque
Nhưng
Mas
Hoặc
Ou
Trong
Em
Không có
Sem
Tại
Em