Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 5 Bắt đầu: Đại từ

Từ vựng

Tôi
Eu
Bạn
Você
Ông ấy
Ele
Bà ấy
Ela
Chúng tôi
Nós
Các bạn
Vocês
Họ
Eles
Của tôi
Meu
Của bạn
Seu
Của ông ấy
Dele
Của bà ấy
Dela
Điều này
Isto
Điều đó
Aquilo
Những này
Estes
Những đó
Aqueles