Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 3 Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

Từ vựng

Nói chậm
Fale devagar
Tôi không hiểu
Eu não entendi
Bạn có hiểu không?
Você está entendendo?
Chắc chắn
Claro
Vui lòng nhắc lại
Repita, por favor
Một lần nữa
De novo
Từng từ một
Palavra por palavra
Chậm rãi
Devagar
Bạn nói như thế nào?
Como se diz?
Nó có nghĩa là gì?
O que quer dizer?
Bạn đã nói gì?
O que você disse?
Bạn có câu hỏi không?
Você tem alguma pergunta?