Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 3 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 3. Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Fale devagar
Nói chậm
Eu não entendi
Tôi không hiểu
Você está entendendo?
Bạn có hiểu không?
Claro
Chắc chắn
Repita, por favor
Vui lòng nhắc lại
De novo
Một lần nữa
Palavra por palavra
Từng từ một
Devagar
Chậm rãi
Como se diz?
Bạn nói như thế nào?
O que quer dizer?
Nó có nghĩa là gì?
O que você disse?
Bạn đã nói gì?
Você tem alguma pergunta?
Bạn có câu hỏi không?