Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 106 Việc làm: Nhập dữ liệu

Từ vựng

Tuỳ chọn
Préférences (les)
Đánh dấu kiểm vào hộp
Cocher la case
Chuyển tập tin
Transfert de fichier (le)
Đăng nhập
Établir la connexion
Từ khóa
Mot-clé (le)
Tên người dùng
Nom d'utilisateur (le)
Mật khẩu
Mot de passe (le)
Chữ ký số
Signature numérique (la)
Miền công cộng
Domaine public (le)
Băng thông
Bande passante (la)
Biểu tượng
Icône (la)
Câu hỏi thường gặp
Foire aux questions