Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 105 Việc làm: thuật ngữ điều hướng

Từ vựng

Quay lại
Précédent
Tiếp theo
Suivant
Lưu
Enregistrer
Lướt
Naviguer
Tải về
Télécharger
Thực hiện
Exécuter
Nhấp vào
Cliquer
Kéo
Glisser
Thả
Déposer
Đã cập nhật
Mis à jour
Cập nhật
Mettre à jour
Trình đơn thả xuống
Menu déroulant (le)
Dừng lại
Arrêt (le)