Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 105 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Précédent
Quay lại
Suivant
Tiếp theo
Enregistrer
Lưu
Naviguer
Lướt
Télécharger
Tải về
Exécuter
Thực hiện
Cliquer
Nhấp vào
Glisser
Kéo
Déposer
Thả
Mis à jour
Đã cập nhật
Mettre à jour
Cập nhật
Menu déroulant (le)
Trình đơn thả xuống
Arrêt (le)
Dừng lại