Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 104 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 104. Việc làm: Lướt internet

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Page d’accueil (la)
Trang chủ
Télécharger
Tải lên
Choisir
Chọn
Dossier (le)
Thư mục
Barre d’outils (la)
Thanh công cụ
Retour
Quay trở lại
Signet (le)
Dấu trang
À
Tại (@)
Barre oblique (la)
Dấu gạch chéo (/)
Deux-points (les)
Dấu hai chấm (:)

Hơn Tiếng Pháp

Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng Bài học 106. Việc làm: Nhập dữ liệu Bài học 107. Máy tính: Phụ kiện Bài học 108. Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử Bài học 109. Máy tính: Từ chuyên ngành