Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 104 Việc làm: Lướt internet

Từ vựng

Trang chủ
Page d’accueil (la)
Tải lên
Télécharger
Chọn
Choisir
Thư mục
Dossier (le)
Thanh công cụ
Barre d’outils (la)
Quay trở lại
Retour
Dấu trang
Signet (le)
Tại (@)
À
Dấu gạch chéo (/)
Barre oblique (la)
Dấu hai chấm (:)
Deux-points (les)