Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 100 Văn phòng: Nội thất

Từ vựng

Bàn
Table (la)
Giỏ giấy loại
Corbeille à papier (la)
Ghế
Chaise (la)
Loa
Haut-parleur (le)
Cờ
Drapeau (le)
Đây là bàn làm việc của anh ấy phải không?
Est-ce son bureau?
Tin nhắn
Message (le)
Đèn
Lampe (la)
Ánh sáng
Éclairage (le)