Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 100 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 100. Văn phòng: Nội thất

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Table (la)
Bàn
Corbeille à papier (la)
Giỏ giấy loại
Chaise (la)
Ghế
Haut-parleur (le)
Loa
Drapeau (le)
Cờ
Est-ce son bureau?
Đây là bàn làm việc của anh ấy phải không?
Message (le)
Tin nhắn
Lampe (la)
Đèn
Éclairage (le)
Ánh sáng