Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 99 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 99. Văn phòng: Bàn làm việc

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Je cherche une agrafeuse
Tôi đang tìm một cái dập ghim
Punaise (la)
Đinh ghim
Crayon (le)
Bút chì
Livre (le)
Sách
Papier (le)
Giấy
Carnet (le)
Sổ tay
Diapositives (les)
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
Calendrier (le)
Lịch
Papier collant (le)
Cuộn băng keo
Il me faut une carte
Tôi cần tìm bản đồ