Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 99 Văn phòng: Bàn làm việc

Từ vựng

Tôi đang tìm một cái dập ghim
Je cherche une agrafeuse
Đinh ghim
Punaise (la)
Bút chì
Crayon (le)
Sách
Livre (le)
Giấy
Papier (le)
Sổ tay
Carnet (le)
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
Diapositives (les)
Lịch
Calendrier (le)
Cuộn băng keo
Papier collant (le)
Tôi cần tìm bản đồ
Il me faut une carte