Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 98 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 98. Văn phòng: Thiết bị

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Où sont les ciseaux?
Cái kéo ở đâu?
Taille-crayons (le)
Cái gọt bút chì
Trombone (le)
Ghim giấy
J’ai besoin d’un stylo
Tôi cần một cây bút
Bloc-notes (le)
Sổ tay
Règle (la)
Thước kẻ
Enveloppe (la)
Phong bì
Timbre (le)
Tem
Colle (la)
Keo dán
Gomme (la)
Cục tẩy