Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 96 Bác sĩ: Nhờ giúp đỡ

Từ vựng

Uống 2 viên mỗi ngày.
Prenez deux pilules par jour
Bạn là y tá phải không?
Êtes-vous l’infirmière?
Nó có nghiêm trọng không?
Est-ce grave?
Tôi không biết tôi bị làm sao
Je ne sais pas ce que j’ai
Tôi bị mất kính
J’ai perdu mes lunettes
Bạn có thể thay chúng ngay được không?
Pouvez-vous les remplacer tout de suite?
Tôi có cần toa thuốc của bác sĩ không?
Dois-je avoir une ordonnance?
Có hiệu thuốc nào gần đây không?
Y a-t-il une pharmacie dans les environs?
Tôi cần một ít thuốc cảm lạnh
Je voudrais quelque chose contre le rhume
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
Merci de votre aide
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
Combien vous dois-je?