Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 96 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 96. Bác sĩ: Nhờ giúp đỡ

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Prenez deux pilules par jour
Uống 2 viên mỗi ngày.
Êtes-vous l’infirmière?
Bạn là y tá phải không?
Est-ce grave?
Nó có nghiêm trọng không?
Je ne sais pas ce que j’ai
Tôi không biết tôi bị làm sao
J’ai perdu mes lunettes
Tôi bị mất kính
Pouvez-vous les remplacer tout de suite?
Bạn có thể thay chúng ngay được không?
Dois-je avoir une ordonnance?
Tôi có cần toa thuốc của bác sĩ không?
Y a-t-il une pharmacie dans les environs?
Có hiệu thuốc nào gần đây không?
Je voudrais quelque chose contre le rhume
Tôi cần một ít thuốc cảm lạnh
Merci de votre aide
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
Combien vous dois-je?
Tôi nợ bạn bao nhiêu?