Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 95 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 95. Bác sĩ: Nói chuyện với bác sĩ

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Avez-vous des béquilles?
Bạn có nạng không?
Entorse (la)
Bong gân
Vous avez une fracture
Bạn đã bị gãy xương
J'ai besoin d'un antidouleur
Tôi cần thuốc để giảm đau
Je ne fais pas d’hypertension
Tôi không bị huyết áp cao
Je suis enceinte
Tôi đang mang thai
J’ai des plaques rouges
Tôi bị phát ban
La blessure est infectée
Vết cắt bị nhiễm trùng
Regardez ce bleu
Hãy nhìn vết bầm tím này
Grippe (la)
Cúm
J’ai un rhume
Tôi bị cảm lạnh
J’ai des frissons
Tôi cảm thấy những cơn ớn lạnh
Où avez-vous mal?
Nó đau ở đâu?
Partout
Ở khắp mọi chỗ
Depuis combien êtes-vous dans cet état?
Bạn cảm thấy thế bao lâu rồi?
Je me sens comme ça depuis trois jours
Tôi cảm thấy thế này 3 ngày rồi
Prenez-vous des médicaments?
Bạn có đang dùng thuốc gì không?
Oui, pour le cœur
Có, thuốc tim mạch