Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 92 Nghỉ: Ở nông thôn

Từ vựng

Ở nông thôn
À la campagne
Cánh đồng
Champ (le)
Trang trại
Ferme (la)
Nông dân
Fermier (le)
Máy kéo
Tracteur (le)
Bầu trời thật đẹp
Le ciel est beau
Có rất nhiều sao
Il y a tant d’étoiles
Trăng tròn
C’est la pleine lune
Tôi yêu mặt trời
J’aime le soleil