Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 91 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 91. Kỳ nghỉ: Côn trùng

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Je n’aime pas les insectes
Tôi không thích côn trùng
Abeille (la)
Ong
Y a-t-il toujours autant de mouches?
Luôn có nhiều ruồi vậy à?
Quel genre d’araignée?
Loại nhện nào?
Ver (le)
Sâu
Papillon (le)
Bướm
Coccinelle (la)
Bọ rùa
Fourmi (la)
Kiến
Chenille (la)
Sâu bướm
Les cafards ne sont pas propres
Gián là loài bẩn
C'est un antimoustiques
Đây là thuốc chống côn trùng