Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 91 Kỳ nghỉ: Côn trùng

Từ vựng

Tôi không thích côn trùng
Je n’aime pas les insectes
Ong
Abeille (la)
Luôn có nhiều ruồi vậy à?
Y a-t-il toujours autant de mouches?
Loại nhện nào?
Quel genre d’araignée?
Sâu
Ver (le)
Bướm
Papillon (le)
Bọ rùa
Coccinelle (la)
Kiến
Fourmi (la)
Sâu bướm
Chenille (la)
Gián là loài bẩn
Les cafards ne sont pas propres
Đây là thuốc chống côn trùng
C'est un antimoustiques