Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 90 Kỳ nghỉ: Động vật hoang dã

Từ vựng

Có rất nhiều ếch ở đây
Il y a beaucoup de grenouilles ici
Vịt
Canard (le)
Đó là những con dê phải không?
Est-ce que ce sont des chèvres?
Vẹt có thể nói chuyện không?
Est-ce que le perroquet parle?
Rùa nước
Tortue (la)
Khỉ
Singe (le)
Rắn có độc không?
Est-ce un serpent venimeux?
Thằn lằn
Lézard (le)
Chuột
Souris (la)
Cá sấu
Crocodile (le)