Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 88 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 88. Kì nghỉ: Các hoạt động cơ bản

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

J’aime jouer aux dames
Tôi thích chơi cờ
Je veux jouer aux cartes
Tôi muốn chơi bài
Je n'aime pas les échecs
Tôi không thích chơi cờ
Je ne dois pas aller au restaurant
Tôi không cần đến nhà hàng
J’aime faire voler un cerf-volant
Tôi thích thả diều
Je n’aime pas l’alpinisme
Tôi không thích leo núi
J’aime faire du vélo
Tôi thích đi xe đạp
Je ne veux pas jouer de jeux vidéo
Tôi không muốn chơi trò chơi trên video
J’aime danser
Tôi thích khiêu vũ
J’aime jouer
Tôi thích chơi
Je dois rentrer chez moi
Tôi cần trở về nhà
Je dois aller dormir
Tôi cần đi ngủ
J’aime écrire des poèmes
Tôi thích viết thơ