Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 88 Kì nghỉ: Các hoạt động cơ bản

Từ vựng

Tôi thích chơi cờ
J’aime jouer aux dames
Tôi muốn chơi bài
Je veux jouer aux cartes
Tôi không thích chơi cờ
Je n'aime pas les échecs
Tôi không cần đến nhà hàng
Je ne dois pas aller au restaurant
Tôi thích thả diều
J’aime faire voler un cerf-volant
Tôi không thích leo núi
Je n’aime pas l’alpinisme
Tôi thích đi xe đạp
J’aime faire du vélo
Tôi không muốn chơi trò chơi trên video
Je ne veux pas jouer de jeux vidéo
Tôi thích khiêu vũ
J’aime danser
Tôi thích chơi
J’aime jouer
Tôi cần trở về nhà
Je dois rentrer chez moi
Tôi cần đi ngủ
Je dois aller dormir
Tôi thích viết thơ
J’aime écrire des poèmes