Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 87 Ki nghỉ: Tôi cần

Từ vựng

Tôi sẽ đi bộ
Je vais me promener
Tôi không cần xem tivi
Je ne dois pas regarder la télévision
Tôi không cần xem phim
Je ne dois pas regarder le film
Tôi cần sử dụng máy tính
Je dois utiliser l’ordinateur
Tôi cần sang đường
Je dois traverser la rue
Tôi cần tiêu tiền
Je dois dépenser de l’argent
Tôi cần gửi qua đường bưu điện
Je dois l’envoyer par la poste
Tôi cần đứng xếp hàng
Je dois faire la queue
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng
Je ne dois pas déposer d’argent à la banque