Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 86 Kì nghỉ: Những điều tôi muốn làm

Từ vựng

Tôi thích chụp ảnh
J’aime la photo
Tôi thích chơi guitar
J’aime jouer de la guitare
Tôi không thích đan
Je n'aime pas tricoter
Tôi không thích vẽ
Je n'aime pas peindre
Tôi thích đọc
J’aime lire
Tôi không muốn làm máy bay mô hình
Je n'aime pas construire des maquettes d’avion
Tôi thích nghe nhạc
J’aime écouter la musique
Tôi thích sưu tập tem
J’aime la philatélie
Tôi không thích hát
Je n'aime pas chanter
Tôi thích vẽ
J’aime dessiner