Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 85 Bãi biển: Tôi muốn tắm nắng

Từ vựng

Tôi muốn chơi lướt ván nước
Je veux faire du ski nautique
Tôi muốn tắm nắng
Je veux prendre un bain de soleil
Tôi không muốn đi câu cá
Je ne veux pas aller à la pêche
Tôi không muốn đi bơi
Je ne veux pas aller me baigner
Tôi muốn đi đến công viên
Je veux aller au parc
Tôi muốn đi đến hồ
Je veux aller au lac
Tôi không muốn đi cắm trại
Je ne veux pas aller camper
Tôi muốn đi thuyền buồm
Je ne veux pas aller faire de la voile
Tôi muốn đi chèo thuyền
Je veux aller faire du canotage
Tôi muốn trượt tuyết
Je veux skier
Tôi muốn đi du lịch
Je veux voyager