Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 82 Bãi biển: Động vật biển

Từ vựng

Vỏ sò
Coquillage (le)
Cá ngựa
Hippocampe (le)
Cá voi
Baleine (la)
Cua
Crabe (le)
Cá heo
Dauphin (le)
Hải cẩu
Phoque (le )
Sao biển
Étoile de mer (la)
Poisson (le)
Cá mập
Requin (le)
Con sứa
Méduse (la)