Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 81 Bãi biển: Đồ mang đi biển

Từ vựng

Xẻng
Pelle (la)
Bộ áo tắm
Maillot de bain (le)
Quần bơi
Maillot de bain (le)
Quả bóng
Balle (la)
Bóng chơi trên bãi biển
Ballon de plage (le)
Dù che trên bãi biển
Parasol (le)
Ghế bãi biển
Transat (le)
Kem chống nắng
Écran solaire (le)