Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 75 Thực phẩm: Tại hiệu bánh

Từ vựng

Ngũ cốc
Céréales (les)
Bánh quy
Petit gâteau (le)
Đường
Sucre (le)
Bánh mì que
Baguette (la)
Tôi không được phép ăn đường
Je ne peux pas manger de sucre
Bánh rán vòng
Beignet (le)
Lăn
Petit pain (le)
Bánh tạc
Tarte (la)
Món tráng miệng
Dessert (le)
Bánh
Gâteau (le)
Bánh xăng-uých
Sandwich (le)
Bánh mì
Pain (le)