Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 74 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 74. Thức ăn: Thịt

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Bœuf (le)
Thịt bò
Veau (le)
Jambon (le)
Giăm bông
Dinde (la)
Gà tây
Canard (le)
Vịt
Lard (le)
Thịt lợn muối xông khói
Hot-dog (le)
Bánh xúc xích
Hamburger (le)
Thịt băm viên
Bifteck (le)
Bò bít tết
Porc (le)
Thịt lợn
Saucisse (la)
Xúc xích
Côtelette d’agneau (la)
Sườn cừu
Côtelette de porc (la)
Sườn lợn