Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 69 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 69. Thực phẩm: Cửa hàng tạp phẩm

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Épicerie (la)
Cửa hàng tạp hoá
L’épicerie est ouverte
Cửa hàng tạp hóa mở cửa
Caddie (le)
Xe đẩy mua sắm
Panier (le)
Giỏ hàng
Avez-vous du riz?
Bạn có gạo không?
Acheter
Mua
Payer
Thanh toán
À quel rayon?
Ở lối nào?
Boucherie (la)
Cửa hàng thịt
Boulangerie-pâtisserie (la)
Hiệu bánh
Où puis-je trouver l’eau?
Nước ở đâu?
Cuisiner
Nấu
Dîner en famille
Ăn tối với gia đình
J’ai faim
Tôi đói
Mettre la table
Đặt bàn