Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 68 Nhà hàng: Thanh toán

Từ vựng

Ăn
Manger
Uống
Boire
Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?
Je voudrais parler au directeur du restaurant
Đây là cái gì?
Qu’est-ce que c’est?
Hóa đơn
Addition (la)
Tiền boa
Service (le)
Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?
Est-ce que je peux payer avec une carte de crédit?
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
Combien vous dois-je?
Vui lòng cho xin hóa đơn
L’addition, s’il vous plaît
Ông có thẻ tín dụng khác không?
Avez-vous une autre carte de crédit?
Tôi cần một tờ biên lai
Je dois avoir un reçu
Nhà tắm ở đâu?
Où sont les toilettes?
Lối ra
Sortie (la)
Lối vào
Entrée (la)
Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt
Merci du bon service