Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 68 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 68. Nhà hàng: Thanh toán

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Manger
Ăn
Boire
Uống
Je voudrais parler au directeur du restaurant
Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?
Qu’est-ce que c’est?
Đây là cái gì?
Addition (la)
Hóa đơn
Service (le)
Tiền boa
Est-ce que je peux payer avec une carte de crédit?
Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?
L’addition, s’il vous plaît
Vui lòng cho xin hóa đơn
Avez-vous une autre carte de crédit?
Ông có thẻ tín dụng khác không?
Je dois avoir un reçu
Tôi cần một tờ biên lai
Où sont les toilettes?
Nhà tắm ở đâu?
Sortie (la)
Lối ra
Entrée (la)
Lối vào
Merci du bon service
Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt