Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 65 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 65. Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Pouvez-vous m’apporter des fruits?
Bạn có thể lấy giúp tôi trái cây không?
Ce n’est pas propre
Cái này bẩn quá
Je voudrais encore de l'eau?
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
C’était délicieux
Món kia ngon thật
Est-ce épicé?
Nó có cay không?
Est-ce que le poisson est frais?
Cá có tươi không?
Est-ce qu’ils sont sucrés?
Chúng có ngọt không?
Sûr
Chua
La nourriture est froide
Thức ăn bị nguội
C’est froid
Nó bị nguội