Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 65 Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

Từ vựng

Bạn có thể lấy giúp tôi trái cây không?
Pouvez-vous m’apporter des fruits?
Cái này bẩn quá
Ce n’est pas propre
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
Je voudrais encore de l'eau?
Món kia ngon thật
C’était délicieux
Nó có cay không?
Est-ce épicé?
Cá có tươi không?
Est-ce que le poisson est frais?
Chúng có ngọt không?
Est-ce qu’ils sont sucrés?
Chua
Sûr
Thức ăn bị nguội
La nourriture est froide
Nó bị nguội
C’est froid