Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 57 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 57. Mua sắm: Hãy cho tôi xem

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Je vais faire du shopping
Tôi đang đi mua sắm
Où est le centre commercial?
Khu vực mua sắm chính ở đâu?
Je veux aller au centre commercial
Tôi muốn đi đến trung tâm mua sắm
Pourriez-vous m’aider?
Bạn có thể giúp tôi không?
Je regarde simplement
Tôi chỉ xem thôi
Pourriez-vous me montrer quelques chemises?
Bạn có thể cho tôi xem vài cái áo sơ mi không?
Où est la cabine d’essayage?
Phòng thay đồ ở đâu?
Est-ce que je peux l’essayer?
Tôi có thể mặc thử không?
La couleur ne me va pas
Màu sắc không phù hợp với tôi
L'avez-vous dans une autre couleur?
Bạn có chiếc này màu khác không?
J’aime
Tôi thích nó
Je n’aime pas
Tôi không thích nó