Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 57 Mua sắm: Hãy cho tôi xem

Từ vựng

Tôi đang đi mua sắm
Je vais faire du shopping
Khu vực mua sắm chính ở đâu?
Où est le centre commercial?
Tôi muốn đi đến trung tâm mua sắm
Je veux aller au centre commercial
Bạn có thể giúp tôi không?
Pourriez-vous m’aider?
Tôi chỉ xem thôi
Je regarde simplement
Bạn có thể cho tôi xem vài cái áo sơ mi không?
Pourriez-vous me montrer quelques chemises?
Phòng thay đồ ở đâu?
Où est la cabine d’essayage?
Tôi có thể mặc thử không?
Est-ce que je peux l’essayer?
Màu sắc không phù hợp với tôi
La couleur ne me va pas
Bạn có chiếc này màu khác không?
L'avez-vous dans une autre couleur?
Tôi thích nó
J’aime
Tôi không thích nó
Je n’aime pas