Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 56 Tham quan: Địa điểm

Từ vựng

Núi lửa
Volcan (le)
Dãy núi
Chaîne de montagnes (la)
Sông
Rivière (la)
Bán đảo
Péninsule (la)
Bãi biển
Plage (la)
Đầm lầy
Marais (le)
Hồ
Lac (le)
Sa mạc
Désert (le)
Thác nước
Chutes (les)