Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 54 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 54. Quanh thành phố: Trong quán bar

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Puis-je vous offrir un verre?
Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
Est-ce que l’entrée est payante?
Có phí vào cửa không?
Une bière, s’il vous plaît
Làm ơn cho một bia
Je voudrais un verre de vin
Tôi muốn một ly vang đỏ
Quel genre de bière?
Loại bia nào?
Vin blanc (le)
Vang trắng
J’ai soif
Tôi cần một đồ uống
Voulez-vous danser?
Bạn có muốn nhảy không?
Oui, je veux bien danser
Có, tôi muốn nhảy
Je ne veux pas danser
Tôi không muốn nhảy
Je suis inquiet
Tôi đang lo lắng
Je ne trouve pas mon père
Tôi không tìm thấy bố tôi
Je suis perdu
Tôi bị lạc
Attendez-moi
Xin vui lòng chờ tôi
Appelez la police
Tôi cần cảnh sát