Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 54 Quanh thành phố: Trong quán bar

Từ vựng

Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
Puis-je vous offrir un verre?
Có phí vào cửa không?
Est-ce que l’entrée est payante?
Làm ơn cho một bia
Une bière, s’il vous plaît
Tôi muốn một ly vang đỏ
Je voudrais un verre de vin
Loại bia nào?
Quel genre de bière?
Vang trắng
Vin blanc (le)
Tôi cần một đồ uống
J’ai soif
Bạn có muốn nhảy không?
Voulez-vous danser?
Có, tôi muốn nhảy
Oui, je veux bien danser
Tôi không muốn nhảy
Je ne veux pas danser
Tôi đang lo lắng
Je suis inquiet
Tôi không tìm thấy bố tôi
Je ne trouve pas mon père
Tôi bị lạc
Je suis perdu
Xin vui lòng chờ tôi
Attendez-moi
Tôi cần cảnh sát
Appelez la police