Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 53 Quanh thành phố: Trên đường phố

Từ vựng

Đường phố
Rue (la)
Tín hiệu giao thông
Panneau de signalisation (le)
Đèn giao thông
Feu de signalisation (le)
Khách bộ hành
Piéton (le)
Đại lộ
Avenue (la)
Vỉa hè
Trottoir (le)
Phòng vệ sinh
Toilettes (les)
Phòng tắm
Toilettes (les)