Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 52 Quanh thành phố: Ở đâu?

Từ vựng

Bến xe buýt ở đâu
Où est l’arrêt d’autobus?
Bến tiếp theo là gì?
Quel est le prochain arrêt?
Đây có phải là bến của tôi không?
Est-ce mon arrêt?
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
Excusez-moi, je descends ici
Bảo tàng ở đâu?
Où est le musée?
Điện thoại công cộng
Téléphone public (le)
Có danh bạ điện thoại không?
Y a-t-il un annuaire?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
Est-ce que vous vendez des magazines anglais?
Mấy giờ phim bắt đầu?
À quelle heure commence le film?
Làm ơn cho tôi bốn vé
Je voudrais quatre billets, s’il vous plaît
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
Est-ce que le film est en anglais?
Bắp rang
Pop-corn (le)
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?
Où puis-je trouver une pharmacie?