Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 49 Khách sạn: Đến giờ lên đường

Từ vựng

Tôi cần thuê một chiếc xe
Je dois louer une voiture
Tôi có thể tìm taxi ở đâu?
Où puis-je trouver un taxi?
Tôi thích ban công
J’aime le balcon
Tôi cần một nhân viên mang hành lý
J’ai besoin d’un chasseur
Bạn vui lòng gọi giúp tôi một chiếc taxi được không?
Pouvez-vous m’appeler un taxi?
Tôi đã sẵn sàng trả phòng
Je suis prêt à régler la note
Tôi rất thích thời gian lưu lại nơi đây
J’ai fait un bon séjour
Đây là một khách sạn xinh đẹp
C’est un bel hôtel
Nhân viên của các bạn thật tuyệt vời
Votre personnel est remarquable
Tôi sẽ giới thiệu các bạn
Je vous recommanderai
Cảm ơn các bạn vì tất cả
Merci pour tout