Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 48 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 48. Du lịch: Đặt phòng khách sạn

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Pouvez-vous me recommander un hôtel bon marché?
Bạn có thể giới thiệu một khách sạn rẻ tiền không?
Quel est le prix d’une nuit?
Chi phí hết bao nhiêu một đêm?
Je vais rester trois semaines
Tôi sẽ ở lại trong ba tuần
Combien coûte la semaine?
Chi phí hết bao nhiêu một tuần?
Avez-vous une chambre libre?
Các bạn có phòng trống không?
Avez-vous une piscine?
Các bạn có bể bơi không?
Où est la piscine?
Bể bơi ở đâu?
Puis-je voir la chambre?
Tôi có thể xem phòng không?
Avez-vous quelque chose de moins cher?
Có cái nào rẻ hơn không?
Avez-vous un restaurant?
Các bạn có nhà hàng không?