Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 48 Du lịch: Đặt phòng khách sạn

Từ vựng

Bạn có thể giới thiệu một khách sạn rẻ tiền không?
Pouvez-vous me recommander un hôtel bon marché?
Chi phí hết bao nhiêu một đêm?
Quel est le prix d’une nuit?
Tôi sẽ ở lại trong ba tuần
Je vais rester trois semaines
Chi phí hết bao nhiêu một tuần?
Combien coûte la semaine?
Các bạn có phòng trống không?
Avez-vous une chambre libre?
Các bạn có bể bơi không?
Avez-vous une piscine?
Bể bơi ở đâu?
Où est la piscine?
Tôi có thể xem phòng không?
Puis-je voir la chambre?
Có cái nào rẻ hơn không?
Avez-vous quelque chose de moins cher?
Các bạn có nhà hàng không?
Avez-vous un restaurant?