Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 47 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 47. Du lịch: Vật dụng cần thiết

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Où est l’ascenseur?
Thang máy ở đâu?
Je voudrais parler à la direction
Tôi cần nói chuyện với người quản lý
La douche ne fonctionne pas
Vòi sen không hoạt động
Il n’y a pas de couvertures dans la chambre
Phòng không có cái chăn nào
Pourriez-vous m’apporter un autre oreiller?
Bạn có thể mang cho tôi một cái gối nữa không
Notre chambre n’a pas été nettoyée
Phòng của chúng tôi không được dọn dẹp
Nous avons besoin de serviettes pour la piscine
Chúng tôi cần khăn bơi
Il n’y a pas d’eau chaude
Không có nước nóng
Je n’aime pas cette chambre
Tôi không thích căn phòng này
Nous voulons une chambre climatisée
Chúng tôi cần một phòng có điều hòa
Je n’ai pas de réservation
Tôi không đặt phòng trước