Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 42 Du lịch: Khởi hành và đến

Từ vựng

Xuất phát
Départ (le)
Cất cánh
Décollage (le)
Hạ cánh
Atterrissage (le)
Đường băng
Piste (la)
Đến
Arrivée (la)
Nhà ga
Aérogare (la)
Khu vực không hút thuốc
Section non-fumeurs (la)
Bộ phận hải quan
Bureau de douane (le)
Miễn thuế
Hors taxe
Nhân viên an nình
Agent de sécurité
Máy dò kim loại
Détecteur de métal
Máy chiếu X-quang
Appareil de détection à rayons X (le)
Mẫu khai nhận dạng
Forme d’identification (la)