Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 39 Cơ thể: Phần dưới cơ thể

Từ vựng

Hông
Hanche (la)
Đùi
Cuisse (la)
Mông
Fesses (les)
Bàn chân
Pied (le)
Chân
Jambe (la)
Đầu gối
Genou (le)
Mắt cá chân
Cheville (la)
Bắp chân
Mollet (le)
Gót chân
Talon (le)
Ngón chân
Orteils (les)