Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 37 Cơ thể: Mặt

Từ vựng

Miệng
Bouche (la)
Răng
Dents (les)
Lưỡi
Langue (la)
Môi
Lèvres (les)
Hàm
Mâchoire (la)
Cằm
Menton (le)
Cổ
Cou (le)
Họng
Gorge (la)