Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 36 Cơ thể: Đầu

Từ vựng

Bộ phận cơ thể
Parties du corps
Đầu
Tête (la)
Tóc
Cheveux (les)
Mặt
Visage (le)
Trán
Front (le)
Lông mày
Sourcil (le)
Lông mi
Cils (les)
Mắt
Œil (le)
Mũi
Nez (le)
Joue (la)
Tai
Oreille (la)