Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 34. Đối lập: Nhiều hơn/ít hơn

loading