Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 32 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 32. Đối lập: Lạnh/nóng

loading