Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 32 Đối lập: Lạnh/nóng

Từ vựng

Lạnh
Froid
Nóng
Chaud
Sáng
Clair
Tối
Foncé
Xấu
Mauvais
Tốt
Bon
Một mình
Seul
Cùng nhau
Ensemble
Ướt
Mouillé
Khô
Sec
Với
Avec
Không có
Sans