Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 30 Đối lập: To/nhỏ

Từ vựng

To
Grand
Nhỏ
Petit
Cao
Grand
Thấp
Petit
Trẻ
Jeune
Già
Vieux
Gầy
Maigre
Béo
Gros
Lên
En haut
Xuống
En bas
Câu hỏi
Question
Trả lời
Réponse