Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 29 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 29. Thời tiết và các mùa

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Quel temps fait-il?
Thời tiết như thế nào?
Il fait chaud
Trời nóng
Il fait froid
Trời lạnh
Il y a du soleil
Trời nắng
Il fait nuageux
Trời nhiều mây
Il fait humide
Trời nồm
Il pleut
Trời đang mưa
Il neige
Tuyết đang rơi
Il y a du vent
Trời nhiều gió
Il fait mauvais
Thời tiết khó chịu
Quelle température fait-il?
Nhiệt độ bao nhiêu?
Les saisons
Các mùa
Hiver (le)
Mùa đông
Été (le)
Mùa hè
Printemps (le)
Mùa xuân
Automne (le)
Mùa thu