Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 26 Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Từ vựng

2011
Deux mille onze
2012
Deux mille douze
2013
Deux mille treize
2014
Deux mille quatorze
2015
Deux mille quinze
2016
Deux mille seize
2017
Deux mille dix-sept
2018
Deux mille dix-huit
2019
Deux mille dix-neuf
Hôm nay là ngày gì?
Quel jour sommes-nous?
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
Nous sommes le vingt-et-un novembre deux mille treize
Tuần trước
La semaine dernière
Tháng trước
Le mois dernier
Tuần tới
La semaine prochaine
Tháng tới
Le mois prochain
Năm tới
L’an prochain
Đêm nay
Cette nuit
Đêm qua
La nuit dernière
Sáng ngày mai
Demain matin
Ngày hôm kia
Avant-hier
Ngày kia
Après-demain
Cuối tuần
Week-end (le)