Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 26 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 26. Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Deux mille onze
2011
Deux mille douze
2012
Deux mille treize
2013
Deux mille quatorze
2014
Deux mille quinze
2015
Deux mille seize
2016
Deux mille dix-sept
2017
Deux mille dix-huit
2018
Deux mille dix-neuf
2019
Quel jour sommes-nous?
Hôm nay là ngày gì?
Nous sommes le vingt-et-un novembre deux mille treize
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
La semaine dernière
Tuần trước
Le mois dernier
Tháng trước
La semaine prochaine
Tuần tới
Le mois prochain
Tháng tới
L’an prochain
Năm tới
Cette nuit
Đêm nay
La nuit dernière
Đêm qua
Demain matin
Sáng ngày mai
Avant-hier
Ngày hôm kia
Après-demain
Ngày kia
Week-end (le)
Cuối tuần