Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 23 Con người: Bạn bè

Từ vựng

Hàng xóm
Voisin (le)
Anh bạn
Ami (le)
Cô bạn
Amie (la)
Bạn đã kết hôn bao lâu rồi?
Depuis combien de temps êtes-vous marié?
Bạn đã kết hôn chưa?
Êtes-vous marié?
Cô ấy là bạn gái của anh phải không?
Est-ce votre petite amie?
Anh ấy là bạn trai của cô phải không?
Est-ce votre petit ami?