Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 22 Con người: Con gái và con trai

Từ vựng

Con trai
Garçon (le)
Con gái
Fille (la)
Phụ nữ
Femme (la)
Đàn ông
Homme (le)
Bạn trai
Petit ami (le)
Bạn gái
Petite amie (la)
Chị họ
Cousine (la)
Anh họ
Cousin (le)
Tante (la)
Chú
Oncle (le)
Vợ
Épouse (la)
Chồng
Mari (le)