Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 20 Con người: Các thành viên trong gia đình

Từ vựng

Con người
Les gens
Mẹ
Mère (la)
Cha
Père (le)
Anh trai
Frère (le)
Chị gái
Sœur (la)
Con trai
Fils (le)
Con gái
Fille (la)
Cháu trai
Neveu (le)
Cháu gái
Nièce (la)
Ông nội
Grand-père (le)
Bà nội
Grand-mère (la)