Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 19 Màu sắc

Từ vựng

Màu gì?
Quelle couleur est-ce?
Là màu đỏ
C’est rouge
Màu đen
Noir
Màu xanh dương
Bleu
Màu xanh lá
Vert
Màu da cam
Orange
Màu tím
Violet
Màu đỏ
Rouge
Màu trắng
Blanc
Màu vàng
Jaune
Màu xám
Gris
Màu vàng kim
Doré
Màu bạc
Argenté