Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 17 Chỉ Dẫn: Xuống dưới sảnh

Từ vựng

Ngay phía trước
Tout droit
Ở phía sau
À l’arrière
Tới phía trước
À l’avant
Bên trong
À l’intérieur
Bên ngoài
À l’extérieur
Đây
Ici
Đó, kia
Dọc theo bức tường
Le long du mur
Gần
Près
Quanh góc
Au coin de la rue
Xa
Loin
Tại bàn
Au bureau
Trong hàng
Dans la file
Tầng dưới
En bas
Tầng trên
En haut
Dưới sảnh
Au bout du couloir