Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 17 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 17. Chỉ Dẫn: Xuống dưới sảnh

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Tout droit
Ngay phía trước
À l’arrière
Ở phía sau
À l’avant
Tới phía trước
À l’intérieur
Bên trong
À l’extérieur
Bên ngoài
Ici
Đây
Đó, kia
Près
Gần
Loin
Xa
Le long du mur
Dọc theo bức tường
Au coin de la rue
Quanh góc
Au bureau
Tại bàn
Dans la file
Trong hàng
En bas
Tầng dưới
En haut
Tầng trên
Au bout du couloir
Dưới sảnh