Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 16 Chỉ Dẫn: Hãy đến đây

Từ vựng

Xin chờ một lát
Un moment
Đợi ở đây
Attendez ici
Theo tôi
Suivez-moi
Cô ấy sẽ giúp bạn
Elle va vous aider
Mời vào
Entrez
Ngồi xuống
Asseyez-vous
Đến đây
Venez ici
Chỉ cho tôi
Montrez-moi