Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 5 Bắt đầu: Đại từ

Từ vựng

Tôi
Je
Bạn
Tu
Ông ấy
Il
Bà ấy
Elle
Chúng tôi
Nous
Các bạn
Vous
Họ
Ils
Của tôi
Mon
Của bạn
Ton
Của ông ấy
Son
Của bà ấy
Son
Điều này
Ce
Những này
Ces
Những đó
Ces